Privaatsustingimused

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Käesolev dokument määratleb Privak OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.


KES ON KLIENT?
Isik, kes on astunud Privak OÜ-ga lepingulisse suhtesse.


MIS ON KLIENDIANDMED?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Privak OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).


MIS ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

KES ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEJA?
Kliendiandmete töötleja on Privak OÜ (Paadi tee 3-335, 74001, Haabneeme, Harjumaa). Privak OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


KES ON KOLMAS ISIK?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.


TÖÖDELDAVATE KLIENDIANDMETE KOOSSEIS
Privak OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi;
sünnikuupäev;
kontaktandmed;
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Privak OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.


MILLINE ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK?
Privak OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

  • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
  • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.


MILLISTEL JUHTUDEL PRIVAK OÜ AVALDAB KLIENDIANDMEID?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel. Uudiskirja ja SMS sõnumite saatmise teenust osutavate firmadega on Privak OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Nimekiri volitatud töötlejatest:

  1. Majandustarkvara ERPLY (Tellimuste ja arvete halduseks ja täitmiseks)
  2. Google Analytics (Veebilehe liikluse statistika jälgimiseks)
  3. Omniva Parcel Teminal (Tarneteenuse pakkumiseks)
  4. Itella Estonia OÜ (Tarneteenuste pakkumiseks)
  5. DPD Eesti AS (Tarneteenuste pakkumiseks)
  6. Maksekeskus AS
  7. Everypay AS 


KUIDAS PRIVAK OÜ KASUTAB KLIENDIANDMEID TEENUSTE PAKKUMISEL?
Privak OÜ saadab Klientidele pakkumisi ja meeldetuletusi. Kliendil on õigus igal ajal Privak OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.


KUIDAS MUUTA OMA KLIENDIANDMEID JA TAOTLEDA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMIST?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes e-posti info@privak.ee vahendusel või telefoni (+372)506 1313. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest samuti teatama e-posti info@privak.ee aadressil või telefoni (+372)506 1313 kaudu. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

 
 
Positive SSL EV